Kompozisyon Yarışması
2019-02-28

Hacı Bayram-ı Veli Konulu

Hacı Bayram-ı  Veli Konulu Kompozisyon Yarışması Şartnamesi

1. YARIŞMANIN AMACI

‘Ankara’daki ortaokul ve lise öğrencileri arasında Ankara’nın sembol değerlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli konulu kompozisyon yarışması düzenlenerek; toplumumuza ve insanlığa değer katan Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatının araştırılarak öğrenilmesini sağlamak ve genç nesillerimizin milli ve manevi şuurunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.’

2. YARIŞMANIN KONUSU

Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında "Hacı Bayram-ı Veli" Konulu Kompozisyon yarışması

3. HEDEF KİTLE

Ankara  genelindeki resmi ve özel tüm Ortaokul ve Lise öğrencileri.

4.   YARIŞMANIN KAPSAMI

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

5. KATILIM ŞARTLARI

a)    Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

b)    Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaklardır.

c)     Kompozisyonlar anlatım şekillerinden “ öyküleyici anlatım” ile yazılacaktır.

d)    Dört  (4) sayfa A4 kağıdı geçmeyecektir.

e)    Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.

f)     Eserler bilgisayar ortamında yazılacak, Yazı tipi: Calibri, Punto : 12 olacak

g)    Zarf içinde yıpranmadan gönderilecektir.

h)    Zarfın üzerinde “Ankara Kalkınma Ajansı Hacı Bayram-ı Veli  Kompozisyon Yarışması” ibaresi yer alacaktır.

i)      Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

j)      Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.

k)    Eserlerin sonunda sağ alt köşede öğrencinin adı, soyadı, cinsiyeti, sınıfı, okulu, açık adresi, ili, ilçesi, mail adresi, okul ve ev telefonları yazılacaktır. Uygun görülen eserler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından belirlenen yerlerde sergilenecektir.

6. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda kurulacak olan Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenecektir.

7.  YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma son katılım tarihi 07.03.2019 tarihidir.

8.   İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teslim edilecek eserler için adres:

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde  No:11 Çankaya /Ankara

Telefon:  0312 310 03 00

Faks: 0312 309 34 07

Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresi: www.ankaraka.org.tr 

9. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM

Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 3 ortaokul, 3 lise kategorisinden olmak üzere esere aşağıda gösterilen ödüller takdim edilecektir.

Ortaokul Kategorisinde:

  • 1.'ye 1 Tam Altın
  • 2.'ye 1 Yarım Altın
  • 3.'ye 1 Çeyrek Altın

Lise Kategorisinde:

  • 1.'ye 1 Tam Altın
  • 2.'ye  1 Yarım Altın
  • 3.'ye 1 Çeyrek  Altın

10. DİĞER HUSUSLAR

(1) Yarışmaya katılan eserler;

a) Ankara Kalkınma Ajansı gerekli görmesi halinde yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir.

b) Ankara Kalkınma Ajansı yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

c) Yarışma sonuçları, ödül töreni yeri ve zamanı, yarışma şartnamesinde yapılacak herhangi bir değişiklik ajans web sitesinde (www.ankaraka.org.tr ) yayınlanacaktır.

(2) Eserler incelenirken;

a) Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)

b) Anlatım düzeni :

Giriş : Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyiciliği.

Gelişme: Anafikrin açıklanması, anafikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin anafikri desteklemesi

Sonuç : Anafikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme.

c) Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler)

d) Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf düzeni)

e)  Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) konusunda değerlendirme yapılacaktır.

11. YASAL HAKLAR

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş sayılırlar. Ankara Kalkınma Ajansı gerekli görmesi halinde yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Ankara Kalkınma Ajansı yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Tüm Programlar
Salı Sohbeti
Rahmet Toplumu
Gönülden Nağmeler