Hacı Bayram-ı Veli Özel
I. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU (25-26 MAYIS 2016)

Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Ankara Kalkınma Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği’nin organizasyonu ile gerçekleşen programda Anadolu’nun manevi liderlerinden Hacı Bayramı-ı Veli anıldı.

Sempozyuma oturum başkanı ve tebliğci olarak 90 civarında akademisyen katılmış ve bu bildiriler 2 cilt halinde Ankara Kalem Neşriyat olarak basılmıştır.

II. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU (03-04 MAYIS 2017)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Ankara Kalkınma Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ve Kalem Vakfı’nın organizasyonu ile gerçekleşen programda, Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşadığı dönemin koşulları, düşün dünyası ve tasavvufi görüşleri ele alındı.

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumuna oturum başkanı ve tebliğci olarak 98 akademisyen katılmış ve bu bildiriler 2 cilt halinde Ankara Kalem Neşriyat olarak basılmıştır.