6. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Ankara’da Gerçekleştirildi
2022-10-17

6. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Ankara'nın başkent olmasının yıldönümüne denk gelen 13 Ekim 2022 tarihinde "Şehir ve İnsan" temasıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu’nda yapıldı.


Ankara’nın manevi mimarlarından olan Hacı Bayram-ı Veli’nin her yönüyle ele alındığı 6. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Ankara'nın başkent olmasının yıldönümüne denk gelen 13 Ekim 2022 tarihinde "Şehir ve İnsan" temasıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu’nda yapıldı.

Kalem Vakfı’nın koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla düzenlenen Sempozyumda açılış konuşmaları Kalem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vahit Göktaş, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Dr. İhsan Açık ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin tarafından yapıldı.

Sunuculuğunu TRTTSR spikeri Mustafa Çamlıca’nın yaptığı Hacı Bayram Camii Baş İmam Hatibi Mehmet Ali Bal’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Sempozyum, Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını anlatan belgesel gösterimi ile devam etti. Açılışta Vasfi Hatipoğlu şefliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti Hacı Bayram-ı Veli İlahileri konseri icra edildi.

Açılış oturumu başkanlığını Hacı Bayram Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu’nun yaptığı Sempozyumda Hacı Bayram-ı Veli’nin insan inşası, yetiştirdiği şahsiyetler, dönemindeki Ankara, şehir yaşamına katkıları, Hacı Bayram camii ve türbesi, şehrin insan karakterinin oluşumuna etkisi, tasavvufun insanın yetişmesindeki rolü, şehirde manevi hayat, tasavvuf ve mimari, Ankara’nın manevi coğrafyası, şehir ve tarih, Hacı Bayram ve Ankara özelinde arif-şehir ilişkisi, Türk İslam Medeniyetinde şehir felsefesi, şehri kuran insan-insanı yetiştiren şehir-Ankara örneği, Osmanlı şehirlerinin özü tekkeler, Hacı Bayram-ı Veli’nin Himmeti, Hacı Bayram-ı Veli Türbesinin şehrin mekan hiyerarşisinde kutsala temas noktası duruşu ve tasavvuf kültür ilişkisi ve pek çok başlık akademisyenler tarafından ele alındı.

Akademisyenler 3 ayrı salonda tebliğlerini sunduktan sonra sempozyum kapanış ve değerlendirme oturumuyla sona erdi.

 

 
 

Diğer Haberler
Tarihten Günümüze Gönül Köprüsü
4. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü (11 Mart 2019)
3.Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Tebliğler