A. Özet Hazırlama :

·       Özetler, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

·       Özetler, başlık ve kaynakça hariç 300 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

·       Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.

·       Özet sayfasında, yazara/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır.

·       Özet A4 boyutundaki kağıda 1,2 satır aralığında 11 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 6 cm, soldan 4,5 cm, sağdan 4 cm ve alttan 6 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

·       Paragraf aralığı, sonra 3 olarak ayarlanmalıdır.

·       Paragraf başı 1,25 cm içeriden olmalıdır.

·       Özet başlığı, yalnız ilk harfleri büyük harf olacak şekilde, bold/koyu ve ortalanmış olarak verilmelidir.

·       Özet sözcüğü, paragraf başında, ilk harfi büyük olacak biçimde bold/koyu yazımla yer almalıdır. 

·       Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

 

B. Bildiri Tam Metnini Hazırlama:

·       Tam metinlerde şu bölüm veya başlıklar yer almalıdır.

 • Konu başlığı
 • (Başlığın altında) Yazar/Yazarların Adı Soyadı (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.) Yazar adları, sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır.
 • Özet
 • Konu (başlıklar, bölümler, içerik, sonuç, kaynakça, ekler, vb.)

·       Tam metin, A4 boyutundaki kağıda, 1,2 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 6 cm, soldan 4,5 cm, sağdan 4 cm ve alttan 6 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

·       Paragraf aralığı, sonra 3 olarak ayarlanmalıdır.

·       Paragraf başı 1,25 cm içeriden olmalıdır.

·       Konu başlığı yalnız ilk harfleri büyük harf olacak şekilde, bold/koyu ve ortalanmış olarak verilmelidir.

·       Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

·       Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.

 • Kitap: Basılmış eser; yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın, yayınevi, kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası
 • Yazma eser: Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası
 • Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalıdır
 • Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfası
 • Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır
 • Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, birden çok cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır
 • Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır.
 • Ayetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sure adı, sure no/ayet no) sırasına göre verilmelidir
 • İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir

·       Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.

·       Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

·       Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda bilimsel yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.

·       Bildiri tam metinleri, sempozyum@kalem.org.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.