• Bildiri dili Türkçe veya İngilizce dillerinden biri olabilir.
  • Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
  • Bildiri konusu sempozyumun içeriği ile uygun olmalıdır.
  • Bildiriler gerek metodu, gerek konusu, gerekse kaynakları bakımından "özgün" olmalıdır.
  • Bildiri metinlerinin en fazla A4 ebadında 20 sayfayı geçmemelidir.
  • Bildiri metni sempozyumdan önce mutlaka sempozyum sekretaryasına ulaştırılmalıdır.
  • Özeti kabul edilse dahi bildirisi  bilim heyetinin onayından geçmeyen ve verilen tarihte tam metnini göndermeyen bildiri sahipleri çağrılmayacak ve yayınlanmayacaktır.
  • En fazla 300-500 kelimelik bildiri özetleri, verilen tarihe kadar ulaştırılmalıdır.
  • Bilim Kurulunun onayından geçen bildiriler yayınlanacaktır.